• 0 342 317 33 01

Fakültemiz yaratıcılığı ve üretkenliği esas alan bir eğitim felsefesini benimsemektedir. Bu anlamda öğrencinin yetenek ve yaratıcılığını en üst düzeye taşımayı, estetik ve işlevsel düşünebilme yetisini ve ortak bilinci harekete geçiren nitelikli bir sanat ve tasarım eğitimi vermeyi önemli bulmaktadır. Öğrencilerimize, üretken, geçmişin bilincinde, çağın gerektirdiklerinin farkında, sosyal bilinç sahibi, güzel sanatlar alanında ürettiği nitelikli eserlerle ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyı hedefleyen yaratıcı bireyler, sanatçı ve tasarımcı adayları olabilmeleri için gerekli eğitim-öğretim programlarını ve ortamı sağlamayı hedeflemektedir.
Bölümlerimize dair entelektüel birikimi, teknik donanımı, sanatsal ve tasarımsal vizyonu edindirmeyi hedeflemektedir. Bölümün vizyonu, bölgesel çapta öncü, ulusal ve uluslararası platformda ses getiren, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın ve tasarımın, bütün disiplinler üzerindeki etkisini artırarak sürdürmesine öncülük eden bir birim olmaktır.
Gerek evrensel gerekse yerel düzeyde kültürel ve sanatsal değerleri içselleştirmenin yanı sıra bu değerlere olanaklar dâhilinde katkı yapabilmek, üniversitemizin diğer birimleri ve yerel veya yurtdışındaki diğer üniversiteler ile iş birliği içinde çalışarak, kent halkı ve tüm paydaşlar ile bütünleşmeyi sağlayıcı projeler, etkinlikler yapmak fakültemizin nihai amacıdır.