• 0 342 317 33 01

​Fakültemizin yakın, orta ve uzak vadede (Fakülte dört yıllık stratesi planının geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında) kalite politikaları:

 

  • Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin geliştirilmesine dönük çalışmaların planlanması,
  • Fakülte stratejik planının geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütülmesi, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanması,
  • Dış değerlendirme sürecine dönük gerekli hazırlıkları yapmak,
  • Üniversite Kalite Güvence Birimi ile iş birliği içerisinde çalışılması,
  • Başta öğrenci olmak üzere iç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların planlanması,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi çerçevesinde hareket edilmesi,
  • Kaynakların etkin kullanımının sağlanması,
  • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, kültür ve sanat faaliyetleri ile toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirilmeyi benimseyip Fakültemizin bu amaçlara dönük çalışmaları, tüm paydaşlarıyla birlikte planlaması ve uygulamaya koyması.

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu    

Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvence Birimi​  

Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Güvence Kurulu 

Gaziantep Üniversitesi Kalite Politikası 

Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi