• 0 342 317 33 01

GÜZ DÖNEMİ

1. SINIF

RSM101 TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I

RSM103 DESEN-I

RSM105 SANAT TARİHİNE GİRİŞ-I

RSM107 SANAT KAVRAM VE KURAMLARI-I

RSM109 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ-I

RSM111 PERSPEKTİF

TDP101TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I

2. SINIF

RSM201 RESİM ATÖLYE-I

RSM203 DESEN-III

RSM205 BATI SANATI TARİHİ-I

RSM207 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ-I

RSM209 UYGARLIK TARİHİ

RSM221 BASKI RESİM-I

RSM227 GRAFİK TASARIM-I

RSM223 HEYKEL-I

RSM225 MOZAİK-I

3. SINIF

RSM301 RESİM ATÖLYE-III

RSM303 DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ-I

RSM305 ÇAĞDAŞ SANAT-I

RSM307 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZINI-I

RSM309 GİRİŞİMCİLİK

RSM333 İLERİ BASKI RESİM-I

RSM335 İLERİ GRAFİK TASARIM-I

RSM337 DENEYSEL DESEN-I

RSM339 SERAMİK-I

RSM341 FOTOĞRAF-I

4.SINIF

RSM401 RESİM ATÖLYE-V

RSM403 TÜRK SANATI TARİHİ

RSM405 SANAT VE MİTOLOJİ-I

RSM407 SANAT SOSYOLOJİSİ

RSM433 DUVAR SANATI-I

RSM435 RÖNESANS SANATI VE UYGULAMALARI-I

RSM437 TASARIM VE SANAT-I

RSM439 GÜNCEL SANAT-I

RSM441 DİJİTAL SANAT-I

RSM443 DİSİPLİNLERARASI SANAT-I

BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF

GME100 GENEL VE MESLEKİ ETİK

RSM102 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

RSM104 DESEN II

RSM106 SANAT TARİHİNE GİRİŞ II

RSM108 SANAT KAVRAMLARI VE KURAMLARI II

RSM110 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ II

TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ II

2. SINIF

RSM202 RESİM ATÖLYE II

RSM204  DESEN IV 

RSM206 BATI SANATI TARİHİ II

RSM208 ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ II

RSM210 DOĞU EKSENLİ SANAT TARİHİ

RSM226 BASKI RESİM-II

RSM228 GRAFİK TASARIM-II

RSM230 HEYKEL-II

RSM232 MOZAİK-II

3. SINIF

KRY300 KARİYER PLANLAMA*

RSM302 RESİM ATÖLYE IV

RSM304 DENEYSEL SANAT ATÖLYESİ II

RSM306 ÇAĞDAŞ SANAT II

RSM308 SANAT ELEŞTİRİSİ VE YAZINI II

RSM334 İLERİ BASKI RESİM II

RSM336 İLERİ GRAFİK TASARIM II

RSM338 DENEYSEL DESEN-II

RSM340 SERAMİK II

RSM342 FOTOĞRAF-II

4. SINIF

RSM402 RESİM ATÖLYE VI

RSM404 TÜRK RESİM SANATI TARİHİ

RSM 406 SANAT VE MİTOLOJİ II

RSM408 BİTİRME PROJESİ

RSM434 DUVAR SANATI-II

RSM436 RÖNESANS SANATI ve UYGULAMALARI-II

RSM438 TASARIM ve SANAT-II

RSM440 GÜNCEL SANAT-II

RSM442 DİJİTAL SANAT-II

RSM444 DİSİPLİNLERARASI SANAT-II