• 0 342 317 33 01

Sanat, gençlik kültürüyle bağlantı kuran ve gençlerin sanatsal yaratım sürecine dâhil olarak toplumla bağ kurmalarını sağlayan önemli bir birleştiricidir. Fakültemizin misyonu, çağdaş estetik anlayışı öne çıkaran bir sanat eğitimini öğrencilerin hizmetine sunarak, değişen kültürü anlayan; daha da ötesi kültürün bir parçası olarak onun sürdürülebilir hale gelmesinde sanatı kullanabilen; yenilikçi, rekabetçi, evrensel ve toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı, entelektüel birikime sahip bireyler yetiştirmektir.