• 0 342 317 33 01

Sanat, toplumları saygı, sevgi ve güzel olanın arayışına duyulan ihtiyaç ile ortak bir alanda buluşturan evrensel bir yapıya sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi, her dilden ve milletten insanı tek dille bir araya getirme gücüne sahip olan sanatı, tüm yönleri ile öğrencilerine öğretmeyi amaçlamakta ve günümüz sanat anlayışlarının yanı sıra insanlığın binlerce yıllık sanat birikimi hakkında tecrübe edindirmeyi de ilke olarak kabul etmektedir. Gelişen ve küreselleşen dünyanın gerektirdiklerini temel alarak yenilikçi, teknoloji odaklı ve uluslararasılığı ön planda tutan bir eğitim programı ile öğrencilerine uzmanlık kazandırmak fakültemizin başlıca amacıdır.
Fakültemizin misyonu, medeniyetler beşiği olan ülkemizi, kültürel ve sanatsal alanlarda temsil edebilecek nitelikte, donanımlı, paylaşımcı, araştırmacı, çağdaş ve geniş düşünebilen, hak ve hürriyetlerinin farkında, etik ve estetik değerlere sahip, sanatın ve tasarımın evrensel dilini çözümlemiş ve bu disiplinlerin tüm alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla kavrayabilen, geçmişten geleceğe sanat ve tasarımın teorik ve uygulamalı alanlarını üst düzeyde kavrayan ve bunu uygulamalarına entegre edebilen yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmektir.