• 0 342 317 33 01

 

Gelişen ve değişen dünyaya koşut olarak çağdaş bir eğitim programı ve ortamı ile öğrencilere resim sanatını teorik ve pratik yönleriyle öğretmek; alana dair entelektüel birikimi, teknik donanımı, sanatsal vizyonu edindirmek ve mesleki uzmanlık kazandırmak Resim Bölümünün başlıca amacıdır. Bölüm, görsel sanatların ve resim sanatının değişim serüvenine hakim olan, bu serüvenin içinde ulusal ve uluslararası düzeyde aktif olarak yer alan, sorgulayan, araştıran, inceleyen, yaratıcı ve üretken sanatçı adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

 

Bölümün vizyonu, yetiştirdiği sanatçı adaylarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sanatın içinde aktif olan, çağdaş sanat düşüncesini kavrayan ve bu düşüncenin var olmasına faaliyetleriyle katkı sağlayan, sanatın doğası gereği yenilenme ve değişim süreçlerine öncülük eden bir birim olmaktır. Bölümün misyonu, yaratıcı, çağdaş ve eleştirel düşünebilen, sanatın evrensel dilini çözümlemiş, aldığı eğitimi doğru ve işlevsel kullanarak hem teorik hem pratik anlamda üreten bireyler yetiştirmektir.

 

Bölüme özel yetenek sınavı ile (Yükseköğretime Geçiş Sınavına ilaveten) öğrenci kabul edilir. Özel yetenek sınavı, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılır.

 

Program dili Türkçe olup, eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Öğrenciler lisans eğitimleri süresinde, programın amacına uygun olarak, anasanat dalı dersleri, yardımcı sanat dalı dersleri, kültür dersleri ve ortak zorunlu dersleri okurlar.

 

Bölümden mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında sanat eğitmeni ya da ressam, müzeler, galeriler veya atölyelerde sanata hizmet veren meslek gruplarının mensubu olabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi alarak ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretmeni olmaya aday olabilir veya lisansüstü eğitim alarak alanda uzmanlaşabilir ve kendilerini yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olmaya hazırlayabilirler.