• 0 342 317 33 01

 
Binlerce yıl öncesine dayanan Akademilerin temel amacı öğrencilere yaşadıkları çağı anlama ve yorumlama yetisi kazandırmaktır. Bu ise bilgi ve çözümlemeyi aynı anda kullanma becerisinin geliştirilmesi demektir. Yaşadığımız çağın bir iletişim çağı olduğu bilinen bir gerçektir. Biz buna imaj/görüntü çağı tanımlamasını da ekliyoruz. Bu nedenle Sinema ve Televizyonu sadece iletişim ya da kültür aracı olarak değil çağı anlama, yorumlama ve bilme aracı olarak da değerlendiriyoruz. Bu anlayışla 2010- 2011 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Sinema ve Televizyon Bölümü olarak öğrencilerimize sanat ve bilginin birlikte yürütüldüğü bir eğitim süreci sunuyoruz. Öğrencilerimizi hem akademik alanda hem de mesleki alanda toplumsal sorunlara duyarlı, çözümleyici bir bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölüme başlayan öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca teorik derslere katılırlar. Dünya ve Türkiye sineması hakkında teknik, tarihi ve kuramsal bilgi edinirler. Bu dersler konularla ilgili görsel materyallerle desteklenir ve öğrencilere profesyonel bir izleyici bilinci kazandırılır. Dördüncü yarıyıldan itibaren ise uygulama derslerine katılan öğrencilerimiz kısa film ve belgesel projelerini hayata geçirir. Projelerini gerçekleştirmek için tüm teknik donanım ve bilgisayar teknolojilerini bölümümüzden karşılarlar. Projelerini fakültemiz kapsamında bulunan kurgu atölyesinde tamamlarlar. Ayrıca seçmeli derslerimiz ve Güzel Sanatlar Fakültesinin diğer 10 bölümlerinden aldıkları dersler ile sanatın farklı alanlarında da birikim sahibi olurlar. Derslerini sınıflar ve kurgu odası dışında Üniversitemize ait Cep Sinemasında alırlar. Bölüm öğrencilerimiz kendi fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek konusunda başta Sinema Televizyon öğretim elemanları ve teknikerlerinin desteği olmak üzere Fakülte ve Üniversitenin imkanlarından faydalanırlar. Gaziantep Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri, ders dışında alanlarındaki bilgilerini Üniversite merkez kütüphanesinde yer alan dijital film arşivinden faydalanarak pekiştirebilirler. Ayrıca üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Sinema Topluluğu’na üye olarak topluluğun imkanlarından da faydalanabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz dört yıllık bölüm diplomasını almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz yeterliliklerini sağladıkları takdirde yüksek lisans eğitimlerine devam edebilirler.