• 0 342 317 33 01

İnsanoğlunun yaratısı medeniyetin önemli yapıtaşlarından biri olan seramik, Anadolu’muzda 9000 yıldır varlığını sürdüren en eski sanatlardandır. İnsanın toprakla birlikteliğinin en güzel bir meyvesidir. Cumhuriyet Türkiye’si zengin kültürümüzün güçlü mirasından devraldığı uygarlığı, gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkartırken seramik sanatına da gereken önemi vermiş ve 1930 yılında ilk defa Sanayi-i Nefise Mektebinde Seramik Bölümü açılmıştır. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulum aşamasında olan Seramik ve Cam Bölümümüz güçlü akademisyen, eğitimci kadrosu ve teknik altyapısı ile bu köklü geleneğin sahipçilerinden olmaya adaydır.

Bölümümüz fonksiyon ile estetiği bir potada birleştirebilen güçlü tasarımcılar yetiştirme konusunda iddialıdır. İnsan olmaya çalışmanın birincil prensibi dayanışma ve sorumluluktur. Bölümümüz, öğrencilerinden samimi bir katılımla disiplinli çalışmayı talep etmektedir. Gerek kuramsal gerek teknik açıdan donanımlı hale getirilecek olan gençlerimizin, dört yıllık eğitimin ardından, piyasa rekabet ortamında kendilerini kanıtlayabilecek başarılı tasarımcılar olarak mezun olmaları ön görülmektedir.

Bilindiği gibi Gaziantep ilimiz dünyada bir benzeri olmayan Zeugma Antik Kentine ve Zeugma Mozaik Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu özgünlükten yola çıkarak Seramik ve Cam Bölümümüz bünyesinde mozaik tekniğinin de öğretilmesine karar verilmiştir. Öğrencilerimizin üçüncü yarıyıldan itibaren almaya başlayacakları “Mozaik Teknikleri ve Tasarımı” dersi öğrencilerimize ve ülkemize artı bir kültürel değer katmayı hedeflemektedir.

Bugün dünyada varlığını sürdürmenin tek şartı rekabette başarı gibi görünse de gerçekte başarı, eylerken ‘İhsan’ boyutunu yitirmemekte saklıdır. Bu bilinçle ülkemizin ‘güzel’e her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inanmaktayız. Aday öğrencilerimize şimdiden, gerçek başarılara imza atmalarını dileyerek “Hoş Geldiniz!” diyoruz.