• 0 342 317 33 01

 
Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını artırmak, sanatsal bakış açısı kazandırmak, üç boyutlu düşünebilme yetilerini geliştirmek ve bunlar ile birlikte kendisini, çevresini daha iyi tanıyan ve anlayan bireyler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, Seramiğin ve Cam’ın biçimlendirme teknikleri, teknolojik imkânları ve estetik değerleri uygulamalı olarak öğrencilerimize aktarılacak ve dört yıllık eğitim sürecinde seramik ve cam sana-tındaki bilgi ve becerileri geliştirilecektir.