• 0 342 317 33 01

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Başkan)

Dekan V.

Prof. Dr. Atilla ENGİN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Mahmut ÇINAR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Devrim ÖZKAN

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Ayhan ÖZER

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Esin SARIOĞLU

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Başkan)

Dekan V.

Prof. Dr. Atilla ENGİN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Mahmut ÇINAR

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Devrim ÖZKAN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Ebru ÇORUH

Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. Bşk.

Doç. Dr. Ayhan ÖZER

Resim Böl. Bşk.

Doç. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK

Geleneksel Türk Sanatları Böl. Bşk.

Doç. Dr. Esin SARIOĞLU Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Hacer HASDEMİR

Seramik ve Cam Tasarımı Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özer ÖZKANTAR

Radyo, Televizyon ve Sinema Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi