• 0 342 317 33 01

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Başkan)

Dekan V.

Prof. Dr.Ayhan ÖZER

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr.Devrim ÖZKAN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK

Profesör Temsilcisi

Doç. Dr. Esin SARIOĞLU

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZKİRİŞÇİ

Doçent Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi

 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mustafa Cevat ATALAY (Başkan)

Dekan V.

Prof. Dr. Devrim ÖZKAN

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Ebru ÇORUH

Tekstil ve Moda Tasarımı Böl. Bşk.

Prof. Dr. Nazan AVCIOĞLU KALEBEK

Geleneksel Türk Sanatları Böl. Bşk.

Prof. Dr. Ayhan ÖZER

Resim Böl. Bşk.

Doç. Dr. Esin SARIOĞLU

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. İbrahim Halil ÖZKİRİŞÇİ

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Bayram BOZHÜYÜK

Grafik Sanatlar Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer HASDEMİR

Seramik ve Cam Tasarımı Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özer ÖZKANTAR

Film Tasarımı ve Yönetimi Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ

Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi