• 0 342 317 33 01

AD SOYAD

BÖLÜM

Prof.Dr. Selma KÖKSAL BAŞKAN 
Doç.Dr. AYHAN ÖZER KURUL ÜYESİ 
Doç.Dr. EBRU ÇORUH KURUL ÜYESİ 
Dr.Öğr.Üyesi ÖZCAN DEMİR KURUL ÜYESİ 
Melek İNANÇ - Fakülte Sekreteri KURUL ÜYESİ