• 0 342 317 33 01

Doç. Dr. EBRU HOSRAFOĞLU ÇORUH                                              DAHİLİ 3322
Doç. Dr. NAZAN AVCIOĞLU KALEBEK                                               DAHİLİ 3319
Dr. Öğr. Üyesi DENİZ VURUŞKAN                                                       DAHİLİ 3325                                                    
Dr. Öğr. Üyesi ESİN SARIOĞLU                                                           DAHİLİ 3318
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE ÖZDEMİR                                                        DAHİLİ 3320
Öğr. Gör. TUĞBA ÖZTÜRK                                                                    DAHİLİ 3321
Arş. Gör. ASLINİDA LAÇİNKAYA                                                          DAHİLİ 3321