• 0 342 317 33 01

Üniversitemiz 21.04.2020 tarihinde Senato Kararı ile; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Akademik Takvimi yürürlükte olup, takvimde belirtildiği üzere 22 Mayıs 2020 tarihinde kesilecek olan derslerin tarihi Uzaktan Eğitim Programı öncesi 1 haftalık eğitime ara verilmesinden dolayı 02 Haziran 2020'ye uzatılmıştır. Pandemi sürecinin uzayabileceği öngörülerek bu tarihte tüm derslerin bitmiş ve bu tarihe kadar zorunlu olan en az bir ara sınavın yapılmış olması (online sınav, proje, ödev vb.) ve 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında da final sınavlarının tamamlanıp ders harf notlarının öğrenci sistemine girilmesi gerekmektedir. Bu yeni düzenlemeye göre, bütünleme sınavları 29 Haziran 2020 ile 01 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılması öngürülmektedir.

 

NOT: Bahar Dönemi; dönem sonu harf notları belirlenirken, ara sınavın yüzdelik dilimi 30 ve final sınavının yüzdelik dilimi 70 olarak alınarak hesaplanmasına karar verilmiştir.